NUVÆRENDE BESÆFTIGELSE OG TIDLIGERE ANSÆTTELSER:


2003-

Privatpraktiserende landskabsarkitekt med egen rådgivningsvirksomhed
Specialist i udvikling, genskabelse og restaurering af historiske anlæg, foredragsholder og forfatter

STØRRE PROJEKTER:
- Forfatter og udgiver af bogen Danmarks Kongelige Haver.
- 100-årig udviklingsplan for godset Bregentved.
- Istandsættelse af Bregentved Park.
- 50-årig udviklingsplan for godset Gisselfeld.
- 50-årig udviklingsplan for Holstenshuus Gods.
- Istandsættelse af Holstenshuus park.
- Udviklingsplan for Botanisk Have, København.
- Istandsættelse af Botanisk Have, København 2009-.
- Restaurering af rosenhave ved et tidligere kongeligt slot Egelund.
- Restaurering og omlægning af større park ved Helene Elsass Center Charlottenlund, gammelt palæ med park som er ombygget til center for spastisk lammede.
- Restaurering og omlægning af historisk barok ved godset Jarlsberg, Norge.
- Projekter for større og mindre private haver.
- Istandsættelsesplan for boligbebyggelsen Blidah Park.
- Renovering og omlægning park ved Turebyholm gods
- Renovering og omlægning af park ved Bregentved gods
- Større køkken – og frugthave til Henne Kirkeby Kro
- Segersta Herrgård, Sverige, ridebaneanlæg
- Ekolsund Slot, Sverige
- Uppsala botaniska trädgård, Sverige
- Projekt og realisering af større urtehave ved Henne Kirkeby Kro
- Renovering af Botanisk Have i København
- Plejeplan for grønne områder i Zoo
- Projekt og realisering af nyt flamingoanlæg i Zoo København
- projekt og realisering af nyt anlæg til isbjørne i Zoo København
Div rådgivningsopgaver for A.P, Møllerfonden
- Div rådgivningsopgaver for Helene Elsass fonden
- Div. rådgivningsopgaver for Slots- og Ejendomsstyrelsen
- Div rådgivningsopgaver for Hvidkilde Slot
- Projekt for ny Kirke i Trekroner.
- Gårdsaneringsprojekt Adelgade 51-53.

1987-2003

Finansministeriet, Slots - og Ejendomsstyrelsen
- Landskabsarkitekt for planlægning, udvikling, genskabelse og restaurering af statens kongelige haver, fortifikationsanlæg og borge, administreret af Slots- og Ejendomsstyrelsen.
- RÅdgivning for private godser og herregårde: Knuthenborg gods, Vallø kloster, Ledreborg gods, Ørsrsholt gods, Dragsholm slot, Juelsberg gods, Holkenhavn gods, Krengerup gods, Glorup gods, Rosenholm gods, Rosenvold gods, m. fl.

STØRRE PROJEKTER:
- Genskabelse af barokhaven ved Frederiksborg Slot.
- Opførelse af orangeri og urtehave ved Fredensborg slot.
- Orangerihave foran orangeriet ved Fredensborg slot.
- Udviklingsplan og omlægninger i Rosenborg slotshave, renovering af rosenhave, renovering af staudehave, nyanlæg af Skulpturel legeplads og boldbaner, fornyelse af tæbestand m.m.
- Fornyelse af barokkens allé-systemer i Fredensborg slotshave.
- Genskabelse af Nordmandsdalen i Fredensborg slotshave, anlæg med 70 større skulpturer.
- Genskabelse af have ved Chr. d. VII’s palæ, Amalienborg slot.
- Omlægning af have ved Chr. d. VII’s palæ, Amalienborg slot.
- Retablering af voldprofiler på fortifikationsanlægget ved Kronborg slot.
- Retablering af slotsnære arealer ved Sorgenfri slot.
- Omlægninger af gartneri og urtehave ved Gråsten slot.
- 50-årig udviklingsplan for Knuthenborg gods.

TIDLIGERE ANSÆTTELSER:

1986-1987

Tegnestuechef hos GHB- landskab, privat landskabsarkitektfirma, projekter til offentligt og privat boligbyggeri, offentlige pladser, industri og kontorejendomme

1985-1986

Lone van Deurs tegnestue, privat landskabsarkitektfirma, projekter til gårdsanering i gamle bykvarterer og private haver

1984-1985

Herlev kommune, stadsgartnerens kontor, udarbejdelse af drifts- og vedligehold elsesplaner projekter til børneinstitutioner, skoler, idrætsanlæg, offentlige naturområder mv.

1981-1984

Danalea A/S, firma for opførelse af socialt boligbyggeri, projekter til friarealer omkring boligbyggeri med tilhørende trafikanlæg, p-pladser, legepladser, børneinstitutioner mv.

1980-1981

Arkitekt Henning Larsens tegnestue, privat arkitektfirma, projektmedarbejder til friarealer omkring Høje-Tåstrup Amtsgymnasium, Gentofte Hovedbibliotek og Udenrigsministeriet i Ryiad, Saudi Arabien

1979-1981

D.I.S Studies Forelæsninger og ekskursioner for amerikanske studerende om København og dens friarealer

1979-1980

Landskabsarkitekt Peter Thorsens tegnestue, privat landskabsarkitektfirma, div. projekter i Tårnby kommune, udarbejdelse af landskabsanalyser og analysekort

UDDANNELSER:

1970-1979

Uddannelse som landskabsarkitekt ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

1973-1974

Gartnerlærling

1973-1974

Matematisk studentereksamen

1967-1970

Nysproglig studentereksamen

UNDERVISNING:

1995-1996

Kunstakademiets Arkitektskole, København, afd. for Restaurering, gæstelærer

1988-

Københavns Universitet, Århus Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole, Den Kongelige Vete- rinær og Landbohøjskole Gæsteforelæser ved div. kurser og seminarer

1982-1989

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Undervisningsassistent

1979-1981

D.I.S Studies Forelæsninger og ekskursioner for amerikanske studerende om København og dens friarealer

LANDSCAPE VISIONS  |  JENS HENDELIOWITZ  |  FUNKEVEJ 30 3400 HILLERØD  |  T 0045 30683875  |  JENS@HENDELIOWITZ.DK