Forrige Næste

Titel Danmarks Kongelige Haver
Udgivelsesår 2005
Beskriver udviklingen i dansk havekunst gennem 400 år, samt foratterens bidag til udvikling og renoveringsprojekter i de Kongelige haver

LANDSCAPE VISIONS  |  JENS HENDELIOWITZ  |  FUNKEVEJ 30 3400 HILLERØD  |  T 0045 30683875  |  JENS@HENDELIOWITZ.COM