Sted Fredensborg Slotshave, Fredensborg
Anlægsår Udviklingsplaner, projekter til orangeri / urtehave / nordmandsdal, alle´ renoveringer mm. udarbejdet i 1990'erne
Ejer Den Danske Stat
Bygherre Slots- og Ejendomsstyrelsen

LANDSCAPE VISIONS  |  JENS HENDELIOWITZ  |  FUNKEVEJ 30 3400 HILLERØD  |  T 0045 30683875  |  JENS@HENDELIOWITZ.DK