Sted Frederiksberg Have, København
Anlægsår Udviklingsplan projekter til legeplads, kinesisk ø, kanalkanter, belantning m.m. udarbejdet i 1990'erne
Ejer Den Danske Stat
Bygherre Slots- og Eejendomsstyrelsen

LANDSCAPE VISIONS  |  JENS HENDELIOWITZ  |  FUNKEVEJ 30 3400 HILLERØD  |  T 0045 30683875  |  JENS@HENDELIOWITZ.DK